Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Τρικάλων

Η Εκκλησία μας

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, είναι ένα δόγμα αναγνωρισμένο από το Κράτος και σαν εκκλησία λειτουργεί με άδεια του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λέγετε Ελευθέρα γιατι δεν έχει εξάρτηση άμεση ή έμμεση από καμία ξένη οργάνωση.

Τι Πιστεύουμε

Δογματικά αποδεχόμαστε όλα τα άρθρα του συμβόλου της Πίστεως, όπως το θέσπισαν οι 318 πατέρες, για να ξεχωρίσουν τις αιρέσεις από την εκκλησία που ορθοτομεί το λόγο του Θεού. Έχουμε σαν καταστατικό μας την Καινή Διαθήκη, το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και πιστεύουμε ότι όλη η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη.