Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Τρικάλων

Διαβάστε από την εφημερίδα “Χριστιανισμός” Χριστιανικά Άρθρα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής.

Αρχείο Κηρυγμάτων Ευαγγελίου από διάφορους ομιλητές. Ακούστε και δείτε Χριστιανικά μηνύματα μέσα από το Λόγο του Θεού.

Επισκεφθείτε και κάντε εγγραφή στο κανάλι της εκκλησίας μας στο YouTube για να μη χάσετε ποτέ κανένα κήρυγμα μας.

Πρόσφατη Σειρά Κηρυγμάτων