Εγώ είμαι η ανάστασις
καί η ζωή · ο πιστεύων είς εμέ
καί άν αποθάνει, θέλει ζήσει.

(ΙΩΑΝ. ΙΑ 25)

Δωρεαν καινη διαθηκη

Τηλεφωνηστε στο 6944721283

Ελευθερα Αποστολικη Εκκλησια Πεντηκοστης Τρικαλων

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας "Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Τρικάλων". Ο σκοπός αυτης της παρουσίας μας στο διαδίκτυο είναι η μετάδοση του λόγου Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού καθώς και ο ίδιος παρήγγειλε στους μαθητάς του: Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιο εις όλην την κτίσιν. Όστις πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί, όστις όμως απειθήσει θέλει κατακριθή.

(ΜΑΡΚΟΣ ΙΣ 15)

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, είναι ένα δόγμα ανεγνωρισμένο από το Κράτος και σαν εκκλησία λειτουργεί με άδεια του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς είς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα είς εσάς.

Εντός ολίγου θα έχουμε κηρύγματα ευαγγελίου σε ψηφιακή μορφή και Θεού θέλοντος να έχουμε και ζωντανή σύνδεση. Ζητάμε την υπομονή σας και την κατανόηση σας και τις προσευχές σας.

Εάν τίς διψά, άς έρχηται πρός εμέ

καί άς πίνη˙ όστις πιστεύει είς εμέ,

καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος

ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού.

(ΙΩΑΝ. Ζ 37)

Αρθρα απο την εφημεριδα Χριστιανισμος

Ο Ιησούς Χριστός είναι το πρόσωπο που έστειλε ο ουράνιος Πατέρας στη γη, για να δείξει σε κάθε άνθρωπο την οδό της σωτηρίας και της όμορφης ζωής, που έχει ένα ευλογημένο αιώνιο τέλος. Ήλθε, ακόμα, για να πεθάνει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και να αντικαταστήσει κάθε θυσία και προσφορά της Παλαιάς Διαθήκης, διδάσκοντας την αιώνια ζωή και την αιώνια ουράνια Βασιλεία.
Στη Βασιλεία των Ουρανών, θα καταργηθούν και θα εξαλειφθούν όλες οι θλίψεις, τα δάκρυα, ο πόνος, το πένθος
και όλα αυτά τα στοιχεία, που σήμερα ταλαιπωρούν τη ζωή.
Εκεί μόνο η χαρά του Χριστού θα βασιλεύει.

Δεν πιστεύουμε σ’ έναν ανύπαρκτο Χριστό, ούτε σε ένα Χριστό, θρησκευτικό σύμβολο κάποιας χριστιανικής θρησκείας, ούτε σ’ ένα πεθαμένο πρόσωπο που το μνημονεύουμε συνέχεια προς όφελός μας. Πιστεύουμε σ’ ένα πρόσωπο που ήλθε από τον oυρανό και ενσαρκώθηκε δια της παρθένου Μαρίας και μας δίδαξε όλη την αλήθεια του Λόγου του Θεού και σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε και αναλήφθηκε και «εκάθισε στα δεξιά του Πατέρα μεσιτεύων υπέρ ημών».
Αυτό το πρόσωπο είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, αναστημένος και ζωντανός, έτοιμος να μιλήσει μαζί σου και να σου απαντήσει σε κάθε αίτημά σου και σε κάθε αναζήτησή σου.

Αυτή είναι μία μεγάλη αλήθεια, την οποία πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι. Αφορά όλους μας, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί καθώς και ο Λόγος του Θεού φανερώνει ότι «δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις» (Ρωμαίους γ ́:10). Με δεδομένο ότι «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμαίους ς ́:23), όλοι οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι, διότι όλοι είναι αμαρτωλοί. Τούτο σημαίνει ότι οι καλές πράξεις του ανθρώπου δεν τον δικαιώνουν ενώπιον του Θεού και ως εκ τούτου δεν τον σώζουν καθώς και ο Λόγος του Θεού λέγει: «Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχί εξ’ έργων, δια να μη καυχηθή τις» (Εφεσίους β ́:8).

ΕΑΕΠ Τρικάλων

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Τρικάλων