Μοιράσου την αγάπη του Θεού

Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι κάποιος που πέθανε χωρίς το σώμα Του να πάθει κάποια αποσύνθεση και τώρα μπορούμε να το βρούμε κάπου. Άλλωστε, τι να το κάναμε ένα σώμα χωρίς ζωή και πνεύμα, χωρίς να μιλάει, να ακούει, να βλέπει, να ενεργεί; Δεν θα μας ήταν χρήσιμο.

Οι απόστολοι πήγαν στον τάφο του Χριστού την τρίτη ημέρα για να δουν το σώμα Του και οι μυροφόρες έφεραν αρώματα για να το αλείψουν και να καλύψουν όσο μπορούσαν τη δυσοσμία της αποσύνθεσης. Ο άγγελος όμως που τους είδε, τους ρώτησε: «Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών; Δεν είναι εδώ, αλλά ανέστη».

Η Μαρία η Μαγδαληνή έψαχνε να βρει το σώμα του Ιησού Χριστού για να το περιποιηθεί. Δεν το βρήκε όμως και άρχισε να κλαίει. Ρώτησε όσους βρήκε, μήπως ξέρουν πού είναι το σώμα του Ιησού Χριστού και τελικά ρώτησε και τον Ίδιο τον Κύριό μας νομίζοντας ότι είναι ο κηπουρός. Εκείνος όμως την ρώτησε: «Γύναι, τι κλαίεις;» Εκείνη είπε κλαίγοντας: «Εσήκωσαν τον Κύριόν μου και δεν εξεύρω που έθεσαν Αυτόν». Και απευθυνόμενη στον Ίδιο τον Ιησού Χριστό, τον ρώτησε: «Κύριε, εάν συ εσήκωσας Αυτόν, ειπέ μοι πού έθεσας Αυτόν και εγώ θέλω σηκώσει Αυτόν» Ιωάννης κ:13. Τότε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός την ξύπνησε, θα μπορούσαμε να πούμε με μια λέξη: «Μαρία». Αμέσως η Μαρία κατάλαβε ότι ο Ίδιος ο Ιησούς που θάψανε και ήλθε να Τον δει και να περιποιηθεί το σώμα Του, αναστήθηκε και είναι ζωντανός.

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο να δώσει ζωή «και αυτή εν αφθονία». Δεν ήλθε στον κόσμο για να διακηρύξει ότι όποιος πιστεύσει εις Εμέ θα έχει αιώνιο θάνατο, αλλά αιώνια ζωή. «Και πας ο ζων και πιστεύων, δεν θέλει γευθή θάνατο εις τον αιώνα».

Όλες οι θρησκείες εξυμνούσαν το θάνατο και υπόσχονταν μια ωραία κηδεία, ένα πλούσιο τάφο και ανάπαυση του νεκρού σώματος. Μάλιστα οι Αιγύπτιοι κατάφεραν να μουμιοποιήσουν τα σώματα και να τα διατηρήσουν ανέπαφα επί χιλιάδες χρόνια. Ο Ιησούς Χριστός επάτησε το θάνατο δια του θανάτου Του και υποσχέθηκε σε όλους μια αιώνια ζωή. «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν Αυτού τον Μονογενή, δια να μην απωλεσθή πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον» Ιωάννης γ:16.

Όταν επρόκειτο να παραδοθεί στο θάνατο και μάλιστα τους το ανακοίνωσε, τους είπε: «Ας μην ταράττηται η καρδία σας, μηδέ ας δειλιά. Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις Εμέ πιστεύετε». Στη συνέχεια τους είπε: «Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον και πάλιν έρχομαι να σας παραλάβω, δια να είσθε κι εσείς όπου είμαι Εγώ» Ιωάννης ιδ:2. Ο Μάρκος μας πληροφορεί τελειώνοντας το Ευαγγέλιό Του: «Ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού ελάλησε προς αυτούς ανελήφθη εις τον ουρανόν και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού» Μάρκος ιστ:19.

Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, όταν δικαζόταν και οι κριτές του έτριζαν τα δόντια τους, είδε τον Ιησούν Χριστό. Για μια στιγμή, «ατενίσας εις τον ουρανό, είδε την δόξαν του Θεού και είπεν, Ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού» Πράξεις ζ:55-57. Ο Ιησούς Χριστός ο Οποίος σταυρώθηκε, αναστήθηκε και ανελήφθηκε, παρουσιάζεται τώρα Ζωντανός στον πρωτομάρτυρα Στέφανο για να τον ενισχύσει και να τον διαβεβαιώσει ότι ζει και υπάρχει και παρακολουθεί τα πάντα.

Πιστεύουμε σε ένα Χριστό Ζωντανό και Αληθινό. Όποιος Τον ζητήσει, θα Τον βρει και όποιος Του χτυπήσει την πόρτα, θα του ανοίξει και θα μιλήσει μαζί Του και θα λάβει ό,τι Του ζητήσει. Ο Ίδιος μας λέει στο Λόγο Του: «Αιτείτε και θέλει σας δοθή, ζητείτε και θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθή, διότι πας ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα, θέλει ανοιχθή» Ματθαίος ζ:8.

“Και πού θα βρω τον Ιησού Χριστό;” διερωτάται ο κάθε άνθρωπος. Ο Ιησούς Χριστός δε μιλάει αόριστα και αφηρημένα. Το «αιτείται» και «ζητείτε» και «κρούετε», είναι συγκεκριμένο. Πού είναι ο Χριστός; Πανταχού παρών. Όπου και να είσαι, όπου και να βρίσκεσαι, μπορείς να Τον βρεις και να Του μιλήσεις. Πολλές φορές μάλιστα έρχεται ο Ίδιος και συναντάει ειλικρινείς ψυχές οι οποίες είναι εναντίον Του με ειλικρίνεια, λόγω πλάνης. Τον απόστολο Παύλο τον επισκέφθηκε εις την οδό προς τη Δαμασκό, που πήγαινε για να συλλάβει τους χριστιανούς και να τους φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις;» του φώναξε. «Ποιος είσαι, Κύριε;» Τον ρώτησε. Ο Κύριος του φανερώθηκε Ζωντανός και Παντοδύναμος. «Εγώ είμαι ο Ιησούς, Τον οποίον συ διώκεις. Σκληρόν σοι είναι να λακτίζης προς κέντρα». Ο Σαούλ παραδέχτηκε ότι έχει να κάνει με τον αναστημένο Ιησού Χριστό και όχι με τον εσταυρωμένο δάσκαλο. Ο Σαούλ έγινε ο μεγάλος απόστολος των εθνών, ο Παύλος.

Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και ζει. «Και όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί».

Λεωνίδας Φέγγος