Μοιράσου την αγάπη του Θεού

Παρακολουθούμε τα σημεία των εσχάτων ημερών άγρυπνοι και διαπιστώνουμε ότι όλα έχουν εκπληρωθεί και συνεχώς γίνονται πιο έντονα και πιο συχνά. Ο Κύριος μάς ειδοποίησε ότι τα σημεία των καιρών θα αυξάνουν σε συχνότητα και σε ένταση όπως οι ωδίνες στην εγκυμονούσα. (Α ́ Θεσσ. ε:3). Το χαρακτηριστικό στους πόνους της γυναίκας που πρόκειται να γεννήσει είναι ότι αυξάνουν ως προ τη συχνότητα και τη ένταση και δεν παύουν με κανένα τρόπο αν δεν γεννηθεί το παιδί.

Ο Χριστός σήμερα συνέχεια σαλπίζει και καλεί κάθε άνθρωπο να πιστέψει στο Ευαγγέλιο και να μετανοήσει από τα άνομα έργα του. Το κήρυγμα είναι πάντα το ίδιο από την αρχή που ο Κύριος Ιησούς Χριστός άρχισε τη μεγάλη Του αποστολή για τη σωτηρία του ανθρώπου: «Ήλθε ο Ιησούς εις την Γαλιλαία κηρύττων το Ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού και λέγων, ότι επληρώθη ο καιρός και επλησίασεν η βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε εις το Ευαγγέλιο» Μάρκος α:16.

Από τότε το Ευαγγέλιο κηρύττεται παρ’ όλο που μεσολάβησε η αποστασία και ο Μεσαίωνας. Στις έσχατες αυτές ημέρες ο Κύριος είπε ότι πριν έλθει το τέλος, πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, για ν’ ακούσουν όλοι οι άνθρωποι. «Και θέλει κηρυχθή τούτο το Ευαγγέλιο, εν όλη τη οικουμένη, προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη και τότε θέλει έλθει το τέλος»Ματθαίος κδ:14.

Πολλές φορές θα συναντήσετε κάποιο χριστιανό που σας μιλάει για το Χριστό, θέλει να σας χαρίσει ένα Ευαγγέλιο. Μη παραξενεύεστε. Μη διερωτάστε «τι σημαίνει τούτο». Είναι η εκπλήρωση του Λόγου του Θεού στις έσχατες ημέρες. Το Ευαγγέλιο κηρύττεται σε όλο τον κόσμο. Ο Χριστός σαλπίζει και καλεί κάθε άνθρωπο κοντά Του. Γιατί οι ωδίνες θα τελειώσουν για τους Χριστιανούς.

«Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού με κέλευσμα με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι αναστηθή πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα» Α ́ Θεσσ. δ:16. Η παρουσία του Χριστού για να πάρει τους δικούς Του θα γίνει ξαφνικά. «Ως κλέπτης εν νυκτί» Α ́ Θεσσ. ε:2 «διότι καθ’ ώραν δεν στοχάζεσθε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» Ματθ. κδ:44.

Η σάλπιγγα του Θεού είναι η έσχατη σάλπιγγα που θα σαλπίσει για να συνάξει ο Κύριος τους δικούς του και να τους αποχωρίσει, όπως τον Νώε από τη πλημμύρα και όπως το Λωτ από τη καταστροφή των Σοδόμων. «Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθή πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή, εν μια στιγμή, εν ριπή οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι» Α ́ Κορινθ. Ιε:51.

Η έσχατη σάλπιγγα όπου νάναι θα ηχήσει. «Γίνεσθε έτοιμοι». Όποιος είναι έτοιμος θα φύγει. Τότε την ώρα της αρπαγής, ο Κύριος μας προειδοποιεί τι θα συμβεί: «Εν τη νυκτί εκείνη θέλουσι είσθε δύο επί μίας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσι αλέθει ομού ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται» Λουκάς ιδ:18.

Θα μου πείτε πότε θα γίνει η αρπαγή της εκκλησίας, νύχτα που κοιμώνται «επί της κλίνης», χαράματα που αλέθουν ή μέρα που εργάζονται στον αγρό; Θα γίνει και νύχτα και ημέρα και χαράματα, γιατί η γη είναι στρογγυλή και αυτό το ήξερε ο Κύριος πριν το ανακαλύψουν εκατοντάδες χρόνια μετά οι άνθρωποι. Εμείς θα έχουμε μέρα, στην Αμερική νύχτα, στα ενδιάμεσα χαράματα.

Μην απορείτε, η έσχατη σάλπιγγα θα ηχήσει. Ετοιμαστείτε.

Λεωνίδας Φέγγος