Μοιράσου την αγάπη του Θεού

Η πρώτη έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είχε προφητευτεί με μεγάλη ακρίβεια, από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Έγραφαν λοιπόν, πως θα γεννηθεί, που θα γεννηθεί, πότε θα γεννηθεί. Όλοι περίμεναν τον Μεσσία, τον λεγόμενον Χριστό και ιδιαιτέρως οι Ισραηλίτες που Τον περίμεναν για να τους σώσει.

Ήξεραν πάρα πολύ καλά τι έλεγαν οι προφήτες για τον ερχόμενο Μεσσία, όλοι οι Φαρισαίοι και οι Σαδδουκαίοι. Μάλιστα όταν ο Ηρώδης τους ρώτησε «που ο Χριστός γεννάται» Ματθ. β:13, με μεγάλη ευχέρεια του απάντησαν: «Εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας διότι ούτως είναι γεγραμμένον δια του προφήτου» Ματθ. β:5.

Αφού οι Φαρισαίοι ήξεραν τόσα πολλά και τόσο καλά, για την πρώτη έλευση του Χριστού, γιατί δεν Τον περίμεναν και δεν πήγαν να Τον συναντήσουν, όπως οι μάγοι ξεκίνησαν από την ανατολή για να Τον βρουν και να Τον προσκυνήσουν;

Η απάντηση είναι απλή. Οι Φαρισαίοι ήταν τόσο απασχολημένοι με τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και τόσο φανατισμένοι με τη θρησκεία τους, που δεν είχαν χρόνο και όρεξη να ασχοληθούν με το Θεό.

Όμως μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν έτσι όλοι. Κάθε χρόνο μιλάμε για την Υπαπαντή του Κυρίου: Ο Συμεών, γέρων, «δίκαιος και ευλαβής προσμένων την παρηγορίαν του Ισραήλ, και Πνεύμα Άγιον ήτο επ ́ αυτόν» (Λουκ. β:25), ήξερε από τους προφήτες ότι αυτόν τον καιρό θα ερχόταν ο Χριστός, και πράγματι το Άγιο Πνεύμα τού είχε αποκαλύψει ότι θα αξιωθεί να δει τον Μεσσία πριν τελειώσει την επίγεια πορεία του και πεθάνει.

Όταν λοιπόν έφεραν τον Ιησού οι γονείς του, στο ναό, για να κάνουν αυτά που έλεγε ο νόμος του Μωυσή, ο Συμεών πήρε στα χέρια του τον Ιησού που ήταν βρέφος σαράντα ημερών και είπε: «Νυν απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριον σου, το οποίον ητοίμασας ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμόν των εθνών και δόξαν του λαού σου Ισραήλ» Λουκ. β:25-33.

Δεν ήταν όμως μόνο ο Συμεών. Πάρα πολλοί Ισραηλίτες περίμεναν το Μεσσία.

Όταν λοιπόν, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κήρυξε τον ερχομό του Χριστού και μάλιστα όταν Τον είδε και είπε: «Ιδού ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτία του κόσμου», πολύς λαός προσκολλήθηκε στον Ιησού που Τον αναγνώρισαν σαν τον Σωτήρα και Χριστόν. Ανάμεσα σε αυτούς πρώτοι οι μαθητές και απόστολοι του Κυρίου.

Σήμερα κηρύττεται ο ερχομός του Χριστού για δεύτερη φορά. Οι προφήτες έχουν μιλήσει πριν από χιλιάδες χρόνια και ο ίδιος ο Κύριος έχει εξηγήσει σε ερώτηση των μαθητών, «πότε θέλουσι γίνει ταύτα και τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος» Ματθ. κδ:3.

Τα σημεία των εσχάτων ημερών που είναι γραμμένα στη Καινή Διαθήκη και στους προφήτες και οι εξελίξεις των γεγονότων και της κατάστασης του πλανήτη μας, δεν μας αφήνουν καμιά αμφιβολία ότι η συντέλεια που αναγγέλθηκε πλησιάζει και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έρχεται. Πολλοί θα μοιάσουν στους Φαρισαίους που ενώ θα απαγγέλλουν το «πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς» θα μείνουν αδιάφοροι και θα χαθούν σαν τους Φαρισαίους.

Όσοι βλέπουν το Λόγο του Θεού και ετοιμάζονται θα ακούσουν το «έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου κληρονομήσατε την ητοιμασμένη εις εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσμου» Ματθ. κε:34.

Ετοιμαστείτε, ο Κύριος έρχεται.

Λεωνίδας Φέγγος