Κήρυγμα: Μαθήματα Αγίου Πνεύματος - Α Κορινθίους ιδ

Α Κορινθίους ιδ

λαλών γλώσσαν αγνώριστον, εαυτόν οικοδομεί

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[5] Ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον, εαυτόν οικοδομεί | Λ. Φέγγος