Κήρυγμα: Μαθήματα Αγίου Πνεύματος - Α Κορινθίους ιγ

Α Κορινθίους ιγ

Εάν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[4] Εάν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων | Λ. Φέγγος