Κήρυγμα: Μαθήματα Αγίου Πνεύματος - Α Κορινθίους ιβ' 12

Α Κορινθίους ιβ’ 12

Ζητείτε δε μετά ζήλου τα καλήτερα χαρίσματα

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[3] Ζητείτε δε μετά ζήλου τα καλήτερα χαρίσματα | Λ. Φέγγος