Κήρυγμα: Μαθήματα Αγίου Πνεύματος - Α Κορινθίους ιβ

Α Κορινθίους ιβ

Περί δε των πνευματικών αδελφοί, δεν θέλω να αγνοήτε

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[2] Περί δε των πνευματικών αδελφοί, δεν θέλω να αγνοήτε | Λ. Φέγγος