Κήρυγμα: Μαθήματα Αγίου Πνεύματος - Α Θεσσαλονικεις ε' 19

Α Θεσσαλονικεις ε’ 19

Το Πνεύμα μη σβύνετε, προφητείας μη εξουθενείτε

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[11] Το Πνεύμα μη σβύνετε, προφητείας μη εξουθενείτε | Λ. Φέγγος