Κήρυγμα: Τι λένε οι Προφήτες για την Εκκλησία - Αγγαίος α' β

Αγγαίος α’ β

Η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θέλει είσθαι μεγαλυτέρα, της του πρώτου

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[19] Η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θέλει είσθαι μεγαλυτέρα, της του πρώτου | Λ. Φέγγος