Κήρυγμα: Το σχέδιο του Θεού για τις έσχατες ημέρες - Αποκάλυψις ιγ

Αποκάλυψις ιγ

Και ενθάυμασεν όλη η γή οπίσω του θήριου

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[10] Και ενθάυμασεν όλη η γή οπίσω του θήριου | Λ. Φέγγος