Κήρυγμα: Το σχέδιο του Θεού για τις έσχατες ημέρες - Αποκάλυψις κα

Αποκάλυψις κα

Καί μοί έδειξε την πόλιν την μεγάλην, την αγίαν Ιερουσαλήμ

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[14] Καί μοί έδειξε την πόλιν την μεγάλην, την αγίαν Ιερουσαλήμ | Λ. Φέγγος