Κήρυγμα: Μαθήματα Αγίου Πνεύματος - Εφεσίους α' 12

Εφεσίους α’ 12

Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[9] Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε | Λ. Φέγγος