Κήρυγμα: Μαθήματα Αγίου Πνεύματος - Έξοδος ια

Έξοδος ια

Εάν τα βάζης με τον ποιμένα ή τον κήρυκα, είναι σαν να τα βάζης με τον Κύριο

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Σειρά Μάθηματος:

Θέμα:

Ομιλητής:

Ημερομηνία:

[13] Εάν τα βάζης με τον ποιμένα ή τον κήρυκα, είναι σαν να τα βάζης με τον Κύριο | Λ. Φέγγος