Κήρυγμα: Τι λένε οι Προφήτες για την Εκκλησία - Ιερεμίας ιζ

Ιερεμίας ιζ

Η καρδία είναι απατηλή υπέρ πάντα και σφόδρα διεφθαρμένη· τις δύναται να γνωρίση αυτήν;

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[14] Η καρδία είναι απατηλή υπέρ πάντα και σφόδρα διεφθαρμένη· τις δύναται να γνωρίση αυτήν;