Κήρυγμα: Τι λένε οι Προφήτες για την Εκκλησία - Ιερεμίας β

Ιερεμίας β

Η ασέβεια σου θέλει σε παιδεύσει και αι παραβάσεις σου θέλουσι σε ελέγξει

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[13] Η ασέβεια σου θέλει σε παιδεύσει και αι παραβάσεις σου θέλουσι σε ελέγξει | Λ. Φέγγος