Κήρυγμα: Τι λένε οι Προφήτες για την Εκκλησία - Ιεζεκιήλ α' 26 β

Ιεζεκιήλ α’ 26 β

Καί εάν τε ακούσωσιν, εάν τε απειθήσωσι, διότι είναι οίκος αποστάτης

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[15] Καί εάν τε ακούσωσιν, εάν τε απειθήσωσι, διότι είναι οίκος αποστάτης | Λ. Φέγγος