Κήρυγμα: Τι λένε οι Προφήτες για την Εκκλησία - Ιεζεκιήλ γ' 21

Ιεζεκιήλ γ’ 21

Υιέ ανθρώπου σε κατέστησα φύλακα επί τον οίκον Ισραήλ

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[16] Υιέ ανθρώπου σε κατέστησα φύλακα επί τον οίκον Ισραήλ | Λ. Φέγγος