Κήρυγμα: Παραβολές - Ιεζεκιήλ ιζ

Ιεζεκιήλ ιζ

Ο αετός, ο μέγας, ο μεγαλοπτέρυγος

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Σειρά Μάθηματος:

Θέμα:

Ομιλητής:

Ημερομηνία:

[2] Ο αετός, ο μέγας, ο μεγαλοπτέρυγος | Λ. Φέγγος