Κήρυγμα: Τι λένε οι Προφήτες για την Εκκλησία - Ιεζεκιήλ θ

Ιεζεκιήλ θ

Κάμετε φίλους εκ του μαμωνά της αδικίας

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[17] Κάμετε φίλους εκ του μαμωνά της αδικίας | Λ. Φέγγος