Κήρυγμα: Τι λένε οι Προφήτες για την Εκκλησία - Ησαϊας κε

Ησαϊας κε

Καί το κάλυμμα το καλύπτον επί πάντα τα έθνη

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[2] Καί το κάλυμμα το καλύπτον επί πάντα τα έθνη | Λ. Φέγγος