Κήρυγμα: Μαθήματα Αγίου Πνεύματος - Ησαϊας κη

Ησαϊας κη

Διότι με χείλη ψελλίζοντα και με άλλην γλώσσαν, θέλει ομιλεί προς τούτον τον λαόν

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[16] Διότι με χείλη ψελλίζοντα και με άλλην γλώσσαν, θέλει ομιλεί προς τούτον τον λαόν | Λ. Φέγγος