Κήρυγμα: Τι λένε οι Προφήτες για την Εκκλησία - Ησαϊας ξ' 13

Ησαϊας ξ’ 13

Και θέλω καταστήσει τους αρχηγούς σου ειρήνη, και τους επιστάτους σου δικαιοσύνην

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[9] Και θέλω καταστήσει τους αρχηγούς σου ειρήνη, και τους επιστάτους σου δικαιοσύνην | Λ. Φέγγος