Κήρυγμα: Τι λένε οι Προφήτες για την Εκκλησία - Ησαϊας ξδ

Ησαϊας ξδ

Και πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι ως ρυπαρόν ιμάτιον

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[10] Και πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι ως ρυπαρόν ιμάτιον | Λ. Φέγγος