Κήρυγμα: Τι λένε οι Προφήτες για την Εκκλησία - Ησαϊας λδ' 16 λε

Ησαϊας λδ’ 16 λε

Τότε οι οφθαλμοί των τυφλών θέλουσιν ανοιχθή, και τα ωτατών κωφών θέλουσιν ακούσει

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[4] Τότε οι οφθαλμοί των τυφλών θέλουσιν ανοιχθή, και τα ωτατών κωφών θέλουσιν ακούσει | Λ. Φέγγος