Κήρυγμα: Τι λένε οι Προφήτες για την Εκκλησία - Ησαϊας λγ' 12 λδ

Ησαϊας λγ’ 12 λδ

Οι οφθαλμοί σου θέλουσιν ειδεί τον βασιλέα εν τη ωραιότητι αυτού

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[3] Οι οφθαλμοί σου θέλουσιν ειδεί τον βασιλέα εν τη ωραιότητι αυτού | Λ. Φέγγος