Κήρυγμα: Τι λένε οι Προφήτες για την Εκκλησία - Ησαϊας μ' 9

Ησαϊας μ’ 9

Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[5] Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού | Λ. Φέγγος