Κήρυγμα: Τι λένε οι Προφήτες για την Εκκλησία - Ησαϊας να' 9

Ησαϊας να’ 9

Και έθεσα τους λόγους μου εις το στόμα σου, και σε εσκέπασα με την σκιάν της χειρός μου

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[7] Και έθεσα τους λόγους μου εις το στόμα σου, και σε εσκέπασα με την σκιάν της χειρός μου