Κήρυγμα: Τι λένε οι Προφήτες για την Εκκλησία - Ησαϊας να

Ησαϊας να

Μη φοβείσθε τον ονειδισμόν των ανθρώπων. μηδέ ταράττεσθε εις τας ύβρεις αυτων

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[6] Μη φοβείσθε τον ονειδισμόν των ανθρώπων. μηδέ ταράττεσθε εις τας ύβρεις αυτων | Λ. Φέγγος