Κήρυγμα: Κηρύγματα Κυριακής - Ισαίας νστ' 1-8 & Μάρκος α' 1-20

Ισαίας νστ’ 1-8 & Μάρκος α’ 1-20

Κηρύγματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Κηρύγματα Κυριακής - Ισαίας νστ' 1-8 & Μάρκος α' 1-20 - Δ. Λαρίσης