Κήρυγμα: Τι λένε οι Προφήτες για την Εκκλησία - Ησαϊας νβ

Ησαϊας νβ

Πόσον ωράιοι είναι επί των ορέων οι πόδες του ευαγγελιζομένου, του κηρύττοντος ειρήνην

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[8] Πόσον ωράιοι είναι επί των ορέων οι πόδες του ευαγγελιζομένου, του κηρύττοντος ειρήνην