Κήρυγμα: Μαθήματα Αγίου Πνεύματος - Ιωήλ β

Ιωήλ β

Ένα από τα σημεία των εσχάτων ημερών είναι ότι σήμερα οι άνθρωποι βαπτίζονται με Πνεύμα Άγιο

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Σειρά Μάθηματος:

Θέμα:

Ομιλητής:

Ημερομηνία:

[1] Ένα από τα σημεία των εσχάτων ημερών είναι ότι σήμερα οι άνθρωποι βαπτίζονται με Πνεύμα Άγιο