Κήρυγμα: Παραβολές - Κριταί θ

Κριταί θ

Δεν συμβιβάζεται ο καρπός με την εξουσία

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Σειρά Μάθηματος:

Θέμα:

Ομιλητής:

Ημερομηνία:

[1] Δεν συμβιβάζεται ο καρπός με την εξουσία | Λ. Φέγγος