Κήρυγμα: Παραβολές - Λουκάς ι' 25

Λουκάς ι’ 25

Ο ποιμένας ο καλός είναι ένας, είναι ο Ιησούς Χριστός

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Σειρά Μάθηματος:

Θέμα:

Ομιλητής:

Ημερομηνία:

[10] Ο ποιμένας ο καλός είναι ένας, είναι ο Ιησούς Χριστός