Κήρυγμα: Μαθήματα Αγίου Πνεύματος - Λουκάς ια

Λουκάς ια

Ο Πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον είς τους αιτούντας παρ' αυτού

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Σειρά Μάθηματος:

Θέμα:

Ομιλητής:

Ημερομηνία:

[12] Ο Πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον είς τους αιτούντας παρ' αυτού | Λ. Φέγγος