Κήρυγμα: Παραβολές - Λουκάς ιε' 11

Λουκάς ιε’ 11

Πάτερ ήμαρτον είς τον ουρανόν και ενώπιον σου

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Σειρά Μάθηματος:

Θέμα:

Ομιλητής:

Ημερομηνία:

[15] Πάτερ ήμαρτον είς τον ουρανόν και ενώπιον σου | Λ. Φέγγος