Κήρυγμα: Παραβολές - Λουκάς ιε

Λουκάς ιε

Ο Χριστός είναι ο Θεός που ενανθρωπίστηκε

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Σειρά Μάθηματος:

Θέμα:

Ομιλητής:

Ημερομηνία:

[14] Ο Χριστός είναι ο Θεός που ενανθρωπίστηκε | Λ. Φέγγος