Κήρυγμα: Παραβολές - Λουκάς ιγ

Λουκάς ιγ

Κάνετε έργα άξια της μετάνοιας

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Σειρά Μάθηματος:

Θέμα:

Ομιλητής:

Ημερομηνία:

[16] Κάνετε έργα άξια της μετάνοιας | Λ. Φέγγος