Κήρυγμα: Παραβολές - Λουκάς ιη

Λουκάς ιη

Δια της χάριτος του Ιησού Χριστού θα μπούμε στη βασιλεία του Θεού

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Σειρά Μάθηματος:

Θέμα:

Ομιλητής:

Ημερομηνία:

[13] Δια της χάριτος του Ιησού Χριστού θα μπούμε στη βασιλεία του Θεού | Λ. Φέγγος