Κήρυγμα: Παραβολές - Λουκάς ιη

Λουκάς ιη

Η παραβολή του Άδικου Κριτή και του τελώνη και του φαρισαίου

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Σειρά Μάθηματος:

Θέμα:

Ομιλητής:

Ημερομηνία:

[6] Η παραβολή του Άδικου Κριτή και του τελώνη και του φαρισαίου | Λ. Φέγγος