Κήρυγμα: Παραβολές - Λουκάς ιβ' 13

Λουκάς ιβ’ 13

Προσέχετε και φυλάττεσθε από της πλεονεξίας

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Σειρά Μάθηματος:

Θέμα:

Ομιλητής:

Ημερομηνία:

[12] Προσέχετε και φυλάττεσθε από της πλεονεξίας | Λ. Φέγγος