Κήρυγμα: Παραβολές - Λουκάς ιβ' 13

Λουκάς ιβ’ 13

Η παραβολή του άφρονος πλουσίου

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Σειρά Μάθηματος:

Θέμα:

Ομιλητής:

Ημερομηνία:

[8] Η παραβολή του άφρονος πλουσίου | Λ. Φέγγος