Κήρυγμα: Το σχέδιο του Θεού για τις έσχατες ημέρες - Λουκάς κα

Λουκάς κα

Καί θέλουσι γείνει κατά τόπους σεισμοί μεγάλοι και πείναι καί λοιμοί

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[1] Καί θέλουσι γείνει κατά τόπους σεισμοί μεγάλοι και πείναι καί λοιμοί | Λ. Φέγγος