Κήρυγμα: Τι λένε οι Προφήτες για την Εκκλησία - Μαλαχίας γ' 13

Μαλαχίας γ’ 13

Τότε θέλετε επιστρέψει και διακρίνει μεταξύ δικαίου και ασεβούς

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[20] Τότε θέλετε επιστρέψει και διακρίνει μεταξύ δικαίου και ασεβούς | Λ. Φέγγος