Κηρύγματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Κηρύγματα Κυριακής - Ματθαίος ιγ' 1-23 - Δ. Λαρίσης