Κήρυγμα: Παραβολές - Ματθαίος ιγ' 24

Ματθαίος ιγ’ 24

Των ζιζανίων, του κόκου συνάπεως, του προζυμίου

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Σειρά Μάθηματος:

Θέμα:

Ομιλητής:

Ημερομηνία:

[4] Των ζιζανίων, του κόκου συνάπεως, του προζυμίου | Λ. Φέγγος