Κήρυγμα: Παραβολές - Ματθαίος ιγ' 36

Ματθαίος ιγ’ 36

Εξήγηση της παραβολής των ζιζανίων

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Σειρά Μάθηματος:

Θέμα:

Ομιλητής:

Ημερομηνία:

[5] Εξήγηση της παραβολής των ζιζανίων | Λ. Φέγγος