Κήρυγμα: Το σχέδιο του Θεού για τις έσχατες ημέρες - Ματθαίος κδ' 12

Ματθαίος κδ’ 12

Ο δέ υπομείνας εως τέλου ούτος θέλει σωθή

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[8] Ο δέ υπομείνας εως τέλου ούτος θέλει σωθή | Λ. Φέγγος