Κήρυγμα: Το σχέδιο του Θεού για τις έσχατες ημέρες - Ματθαίος κδ' 14

Ματθαίος κδ’ 14

Καί τότε θέλει ελθεί το τέλος

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[5] Καί τότε θέλει ελθεί το τέλος | Λ. Φέγγος