Κήρυγμα: Το σχέδιο του Θεού για τις έσχατες ημέρες - Ματθαίος κδ' 18

Ματθαίος κδ’ 18

Η 7ετία του αντιχρίστου. Τα δύο θηρία

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[9] Η 7ετία του αντιχρίστου. Τα δύο θηρία | Λ. Φέγγος